Europa Wschodnia

Wystawa zdjęć z Azji Centralnej i Europy Wschodniej – „Through Their Eyes, Through Ours”

Wystawa zdjęć z Azji Centralnej i Europy Wschodniej - „Through Their Eyes, Through Ours”

Koalicja Karat oraz Mandragon zapraszają na wystawę fotograficzną „Through Their Eyes, Through Ours”, prezentującą społeczno-ekonomiczną sytuację kobiet w krajach Azji Centralnej i Europy Wschodniej.