Bogdan Góralczyk

Biedny kraj uśmiechniętych ludzi

Biedny kraj uśmiechniętych ludzi

„Wyprawa do Birmy to nie tylko podróż w przestrzeni do odległych ziem, to przede wszystkim podróż w czasie. Owo państwo […] ma wszystko, co zglobalizowany świat już utracił: agrarną gospodarkę, ...