Arabia Saudyjska

Za czarną zasłoną. Kobiety w Arabii Saudyjskiej.

Za czarną zasłoną. Kobiety w Arabii Saudyjskiej.

W przemowie wygłoszonej ostatniego tygodnia września król Arabii Saudyjskiej zapowiedział, że kobiety będą miały zagwarantowane czynne i bierne prawo wyborcze w zaplanowanych na 2015 rok wyborach lokalnych. Mimo entuzjazmu aktywistów, ...