Hydrozagadka

Mandragon Party w Hydrozagadce

Mandragon Party w Hydrozagadce

23 kwietnia 2010 od godziny 20.00 - Mandragon Party w klubie Hydrozagadka. W programie min. koncert Masali. Wstęp z ulotką Festiwalu Mandragona - 5 złotych!