Delhi 2010

Karino, notki z frontu – Commonwealth Games New Delhi 2010

Karino, notki z frontu - Commonwealth Games New Delhi 2010

New Delhi szykowało się do zawodów od lat...