Mohandas Karamchand Gandhi

Legenda Mahatmy Gandhiego

Legenda Mahatmy Gandhiego

Gandhi w swej politycznej retoryce propagował trzy idee: ahimsa, czyli unikania przemocy, jedności muzułmańsko–hinduistycznej oraz likwidacji tradycji kastowej, przede wszystkim pełne włączenie tzw. „niedotykalnych” na równych prawach do reszty społeczeństwa.