jurta

Mongolskie zwyczaje

Mongolskie zwyczaje

O mongolskich zwyczajach: jak zachować się w jurcie, jak pić, jeść i zawrzeć braterstwo z Mongołem...

Szary dom

Szary dom

Pasterze większą część roku mieszkają w jurtach tylko na okres zimy wracają ze swymi stadami do wiosek. To właśnie one są centrum codziennego życia na stepie. Dlatego też jurta narodowym ...